Select All Songs  

  Nilakanthara Deva - Bhookailas

  Ghana Ghana Sundara - Bhaktha Tukaram

  Kaanararaa Kailasa Nivasa - Seetharama Kalyanam

  Deva Deva Davalachala - Bhookailas

  Ramuni Avatharam - Bhookailas

  Rama Katha - Lava Kusa

  Manikya veenam - Maha Kavi Kalidas

  Sivastakam

  Viswanadasthakam

  Lingastakam

  Bilwastakam