Southwest Region


Arizona State University
Iota Xi Chapter
akpsi-1@asuvm.inre.asu.edu
http://www.asuakpsi.org

Azuza Pacific University
Omicron Pi Chapter

California Polytechnic - San Luis Obispo
Pi Rho Chapter
akpsi@clubs.cob.calpoly.edu
http://clubs.cob.calpoly.edu/~akpsi

California State University at Fresno
Gamma Lambda Chapter
Fresno, CA 93740

California State University at Bakersfield
Mu Upsilon Chapter
http://www.csubak.edu/AKPsi/

California State University at Northridge
Mu Phi Chapter
E-mail hbund003@csun.edu
http://www.csun.edu/~hbbus381/l

California State University at San Bernardino
Iota Omicron Chapter
http://peanuts.ids.csusb.edu/

California State University at San Marcos
Colony
http://www.csusm.edu/cwis/i

San Diego State University
Mu Sigma Chapter
http://www-rohan.sdsu.edu/~akpsi/

San Jose State University
Colony
 
 

Stanford University
Pi Tau Chapter

University of Arizona
Alpha Nu Chapter
privert@u.arizona.edu
http://clubs.arizona.edu/~akpsi

University of California at Berkeley
Alpha Beta Chapter
http://groups.haas.berkeley.edu/

UCLA
Colony

University of California at San Diego
Nu Xi Chapter
http://www-acs.ucsd.edu/

University of California at Santa Barbara
Omicron Omega Chapter

University of La Verne
Xi Chi Chapter
http://www.ulaverne.edu/
University of Nevada at Las Vegas
Eta Lambda Chapter
http://www.nevada.edu/~akpsi/

University of San Diego
Iota Tau Chapter

University of Southern California
Alpha Zeta Chapter
Email swarner@scf.usc.edu
http://www.usc.edu/dept/l